Polish Slovensky Česky

Profesionálne preklady a tlmočenia poľského, českého a slovenského jazyka

Prekladmi a tlmočením sa zaoberám od roku 1998.

Moja ponuka je určená firmám spolupracujúcim s Poľskom, Čechami a Slovenskom, prekladateľským agentúram, súkromným osobám, samosprávam a štátnym inštitúciám a orgánom.

Srdečne Vás pozývam ku spolupráci a k využitiu mojej ponuky!

Preklady a tlmočenia z českého, poľského a slovenského jazyka a naopak, ktoré som vykonal a vykonávam.

Písomné preklady:

 • právne akty,zmluvy,
 • obchodné, ekonomické a právne texty,
 • obchodné informácie,
 • technické texty,
 • internetové stránky,
 • reklamné materiály,
 • korešpondencia a iné druhy textov,
 • vykonávam korektúru textov.

Ústne tlmočenia:

 • konferenčné simultánne tlmočenia,
 • konzekutívne,
 • obchodné jednania,
 • doprovod počas výletov,
 • telefonické rozhovory.

Na všetky vykonávané preklady a tlmočenia sa vzťahujú právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a obchodného tajomstva, ktoré je neprístupné tretím osobám. Vlastním potvrdenie o preškolení z bezpečnosti kategórie dôverné.

JUDr. Radek Ivanič, PhD.
Súdny tlmočník a prekladateľ

Tel.:    0048 601 935 538
  00420 608 210 786
  00421 904 690 914
 
Email: radek_ivanic@o2.pl
  radek.ivanic@gmail.com
 
Adresa: Na gruntoch 619/13, 94901 Nitra

Dobrý deň!

Som absolventom Fakulty Práva a štátnej správy Sliezskej Univerzity v Katoviciach v Poľsku. Doktorandské a rigorózne štúdium som ukončil na Trnavskej Univerzite (Slovensko) - študijný odbor doktorandského štúdia trestné právo. Narodil som sa v Československu (v súčasnej Českej republike), moja matka je Poľka a otec je Slovák českého pôvodu.

Takmer dvadsaťpäť rokov som striedavo býval v Čechách, na Slovensku a v Poľsku. Prekladmi a tlmočením sa zaoberám od roku 1998.
Mám dvojité poľsko-slovenské občianstvo.

Prekladám a tlmočím pre firmy spolupracujúce s Českou republikou, Slovenskom a Poľskom, a pre samosprávy, inštitúcie a štátne orgány, prekladateľské agentúry a súkromné osoby.

Pozývam Vás ku spolupráci!