Polish Slovensky Česky

Profesionální překlady a tlmočení polského, českého a slovenského jazyka

Překlady a tlumočením se zabývám od roku 1998.

Má nabídka je určena firmám spolupracujícím s Polskem, Čechami a Slovenskem, překladatelským agenturám, soukromým osobám, samosprávám a státním institucím a orgánům.

Srdečně Vás zvu ke spolupráci a k využití mé nabídky!

Překlady a tlumočení z českého, polského a slovenského jazyka a obráceně, které jsem provedl a provádím.

Písemné překlady:

 • právní akty, smlouvy,
 • obchodní, ekonomické a právní texty,
 • obchodní informace,
 • technické texty,
 • internetové stránky,
 • reklamní materiály,
 • korespondence a jiné druhy textů,
 • provádím korekturu textů.

Ústní tlumočení:

 • konferenční simultánní tlumočení,
 • konzekutivní,
 • obchodní jednání,
 • doprovázení během výletů,
 • telefonické rozhovory.

Na všechny prováděné překlady a tlumočení se vztahují právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a obchodního tajemství, jenž je nepřístupna třetím osobám. Vlastním potvrzení o proškolení z bezpečnosti kategorie důvěrné.

JUDr. Radek Ivanič, PhD.
Soudní tlumočník a překladatel

Tel.:    0048 601 935 538
  00420 608 210 786
  00421 904 690 914
 
Email: radek_ivanic@o2.pl
  radek.ivanic@gmail.com
 
Adresa: Na gruntoch 619/13, 94901 Nitra

Dobrý den!

Jsem absolventem Fakulty Práva a Státní správy Slezské Univerzity v Katovicích v Polsku. Doktorandské a rigorozní studium jsem ukončil na Trnavské Univerzitě (Slovensko) - studijní obor doktorandského studia trestní právo.Narodil jsem se v Československu (v současné České republice), moje matka je Polka a otec je Slovák českého původu.

Téměř pětadvacet let jsem střídavě bydlel v Čechách, na Slovensku a v Polsku. Překlady a tlumočením se zabývám od roku 1998.
Mám dvojí polsko-slovenské občanství.

Překládám a tlumočím pro firmy spolupracující s Čechami, Slovenskem a Polskem, pro samosprávy, instituce a státní orgány, překladatelské agentury a soukromé osoby.

Zvu Vás ke spolupráci!